ostech image

Software Security

There are many variations of passages of Lorem Ipsum

ostech image

Hardware Security

There are many variations of passages of Lorem Ipsum

ostech image

Data Security

There are many variations of passages of Lorem Ipsum

ostech image
ostech image

30 +

Year experience

About Us
About Us

บริษัท ซิสเต็มอีควิปเม้นท์ จำกัด

เราให้ความสำคัญเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ปัจจุบันมีการโจมตีทางไซเบอร์หลากหลายรูปแบบ เราจึงมุ่งเน้นในการป้องกัน และจัดจำหน่ายเกี่ยวกับ Cyber Security ทั้ง Software และ Hardware ให้คำปรึกษาออกแบบระบบ ติดตั้งระบบ และดูแลบำรุงรักษาระบบงาน รวมไปถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลนีสารสนเทศแบบครบวงจร โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละองค์กร เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลขององค์กรมีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น

เรามีพาร์ทเนอร์และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Software และ Hardware ของแบรนด์ชั้นนำหลากหลายแบรนด์เพื่อตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาให้กับทางลูกค้าอย่างตรงจุดเนื่องจากเราให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการให้บริการ และดูแลบริการหลังการขายให้กับลูกค้าตลอดอายุสัญญา เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด

back top