• +00 0123456789
  • info@conixpress.com

บริษัทเกาะจันทร์ คอนกรีต จำกัด (มหาชน)

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป เช่น เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสารูปตัวไอ เสาสี่เหลี่ยมตัน เสารั้ว แผ่นพื้นคอนกรีต ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ได้คุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยใส่ใจทุกรายละเอียดในการผลิตทุกขั้นตอน

บริษัทเกาะจันทร์ คอนกรีต จำกัด (มหาชน)

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป เช่น เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสารูปตัวไอ เสาสี่เหลี่ยมตัน เสารั้ว แผ่นพื้นคอนกรีต ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ได้คุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยใส่ใจทุกรายละเอียดในการผลิตทุกขั้นตอน

COMPANY OVERVIEW

บริษัทเกาะจันทร์ คอนกรีต จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งขึ้นในปี 2540 จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เล็งเห็นถึงโอกาส การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในทุกภาคส่วน โดยทางเราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป เช่น เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสารูปตัวไอ เสาสี่เหลี่ยมตัน เสารั้ว แผ่นพื้นคอนกรีต ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ได้คุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยใส่ใจทุกรายละเอียดในการผลิตทุกขั้นตอน

ทางบริษัทขอขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท่านที่คอยสนับสนุนและให้โอกาสทางบริษัท เกาะจันทร์ คอนกรีต จำกัด ได้ดูแล โดยทางบริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพและบริการสินค้า อย่างไม่หยุดนิ่งที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คอนกรีตในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในทุกๆรูปแบบ ให้มีคุณภาพและทันยุคทันสมัย ก้าวทันวิวัฒนาการของภาคเทคโนโลยีก่อสร้างในยุคปัจจุบัน ด้วยประสบการณ์การทำธุรกิจนี้มากว่า 20 ปี เราเชื่อมั่นว่าจะสามารถให้บริการลูกค้าทุกๆท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม