บริการของเรา

3,000 บาท

รับขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง

20,000 บาท

รับขึ้นทะเบียน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

20,000 บาท

รับขึ้นทะเบียน ยาแผนโบราณ

20,000 บาท

รับขึ้นทะเบียน ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

3,000 บาท

รับขึ้นทะเบียน วันถุอันตราย

(กรุณาสอบถาม)

รับขึ้นทะเบียน เครื่องมือแพทย์