เทคโนโลยีของเรา

Bioactivecrystallization

เป็นกระบวนการผลิตและสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพรแบบองค์รวม (Whol Food Extraction) เพื่อเพิ่มคุณค่าของสารสำคัญและทำให้สารสำคัญที่สลายตัวง่ายตามธรรมชาตินั้นเสถียร ไม่เสื่อมสลายตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา

ยุงในคริสตัลของอำพัน อายุ 20-50 ล้านปี

กระบวนการของเราได้เลียนแบบกระบวนการ Stabilize ของธรรมชาติ ซึ่งเป็นการค้นพบโดยบังเอิญว่า น้ำตาลเชิงซ้อน (Saccharide Complex) กลุ่มหนึ่ง เมื่อเข้าสู่กระบวนการฟรีซดราย (Freeze dry) จะเกิดการตกผลึก (Crystallization) และกักเก็บสารสำคัญของพืชสมุนไพรไว้ภายใน เกิดกระบวนการตรึงโมเลกุลของสารสำคัญด้วยแรงของพันธะไฮโดรเจน ระหว่างน้ำตาลและสารสำคัญ ตกผลึกไว้ด้วยกันในโครงสร้างของ Amylase Helix ซึ่งเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Lyoprotection ซึ่งผลที่ได้ คือทำให้สารสำคัญชนิดต่าง ๆ ในพืชสมุนไพร มีความคงตัว เสถียร ไม่เกิดการสลายตัวในช่วงระยะเวลาการเก็บรักษาเป็นระยะเวลานาน

นอกจากนั้น เรายังได้พบว่า สารสำคัญในพืชสมุนไพรบางชนิด จะถูกเพิ่มปริมาณ (Boosts) ขึ้นได้ ด้วยกระบวนการทำงานของ Probiotics เราได้พยายามค้นหากลุ่มของจุลินทรีย์ Probioticsตามธรรมชาติที่แข็งแรงและมีประสิทธิภาพสูง จนได้ค้นพบกลุ่มจุลินทรีย์ Lactobacillus กลุ่มหนึ่ง จากผิวในของกล้วยน้ำว้า ซึ่งประกอบไปด้วย Lactobacillus หลายสายพันธ์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และมีประสิทธิภาพในการสร้างเอนไซม์ ย่อยสลายทอนสายโมเลกุลของสารสำคัญ รวมทั้งการเพิ่มสารสำคัญในพืชสมุนไพรให้เพิ่มขึ้น เช่น GABA, Gamma Oryzanol, Selenium, Vitamins ชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

กระบวนการทำงานของ Probiotics เหล่านี้ จะเป็นกระบวนการทำงานที่เลียนแบบการทำงานของธรรมชาติในร่างกายมนุษย์ คือในลำใส้ใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์มากกว่า 100 ล้านล้านตัว มีผลกระทบต่อร่างกายอย่างมหาศาล เช่น เป็นแหล่งสร้างสารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ซึ่งจากการวิจัยนั้น พบว่า ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์นั้น 80% ถูกสร้างขึ้นมาจากลำใส้ใหญ่ คือด้วยจุลินทรีย์เหล่านี้ , สร้างแร่ธาตุและวิตามินบางชนิดที่เป็นประโยชน์ เช่น Selenium, Iron, Calcium,Vitamin B12, Vitamin K2, Enzymes เป็นต้น

ที่สำคัญที่สุดคือ สารสำคัญในพืชสมุนไพร เช่นสารกระตุ้นภูมิต้านทานในกลุ่มของ Polysaccharides เช่นที่มีในเห็ดยา Medicinal Mushroom หรือพืชสมุนไพรบางชนิดนั้น จะมีสายโมเลกุลที่ยาว และซับซ้อน เกี่ยวกันด้วยพันธะเบต้า Beta Linkage ซึ่งร่างกายไม่มีเอนไซม์ที่จะย่อยได้ ทำให้ไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ การใช้ Probiotics ไปย่อยในระดับที่เหมาะสมก่อนรับประทาน จะทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมได้เพิ่มขึ้น จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสมุนไพรเหล่านั้น

Polysaccharide Structure

สิ่งสำคัญที่สุดที่เป็นแหล่ง “พลังแห่งชีวิต” ของร่างกาย ก็คือ เอนไซม์ ซึ่งจุลินทรีย์กลุ่ม Probiotics นั้น มีความสามารถในการที่จะสร้างเอนไซม์ ทั้งที่เป็น เอนไซม์ย่อยอาหาร digestive Enzymes และกลุ่มของเอนไซม์กระบวนการทำงานของร่างกาย Metabolic enzymes ซึ่งถือเป็นเอนไซม์ที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ยิ่งกว่าออกซิเจน เพราะหากร่างกายขาดเอนไซม์ จะเสียชีวิตลงทันทีทันใด เพราะกระบวนการทำงานของร่างกายหยุดลงทันที ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ร่างกายที่ดำรงชีวิตอยู่ขณะนี้ คือกลุ่มก้อนของเอนไซม์ที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ

The living cell is the site of tremendous biochemical activity called metabolism. This is the process of chemical and physical change which goes on continually in the living organism. Build-up of new tissue, replacement of old tissue, conversion of food to energy, disposal of waste materials, reproduction - all the activities that we characterize as "life."

Almost all metabolic processes in the cell need enzymes in order to occur at rates fast enough to sustain life. ( https://en.wikipedia.org/wiki/Enzyme )

เอนไซม์ที่ได้จากกิจกรรมของกลุ่มจุลินทรีย์ Probiotics ถือเป็นเอนไซม์เสริมที่สำคัญ ที่จะช่วยเหลือระบบการทำงานของร่างกาย ทำให้ร่างกายไม่ต้องใช้เอนไซม์ที่สะสมในร่างกาย ออกมาใช้มากนักในระบบการทำงานของร่างกาย

ซึ่งในการทำงานของเอนไซม์นั้น ไม่ใช่เพียงเอนไซม์อย่างเดียวที่สามารถทำงานได้ แต่จะต้องประกอบด้วย Coenzyme ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกวิตามินต่าง ๆ เช่น วิตามินซี, วิตามินบี,  riboflavin, thiamine ,folic acid และกลุ่มวิตามินอื่น ๆ และ Cofactor ซึ่งคือแร่ธาตุชนิดต่าง ๆ ทั่้งที่เป็น organic และ inorganic เช่น ธาตุเหล็ก, แมกเนเซี่ยม, sulfur compound เป็นต้น ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันที่ซับซ้อนของร่างกาย

ซึ่งในพืชสมุนไพรส่วนใหญ่ จะมีองค์ประกอบของสารสำคัญต่าง ๆ ที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มของ phytochemicals ต่าง ๆ เช่น กรดอินทรีย์, อัลกอฮอร์, Phenolic glycosides, Tannins, Flavonoid glycosides, Volatile oils, Allkaloids เป็นต้น รวมทั้งแร่ธาตุทุกชนิด, วิตามิน, เอนไซม์

ซึ่งกระบวนการทำงานในร่างกายนั้น เป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่ต้องทำงานไปพร้อม ๆ กัน ไม่ใช่แยกส่วน

จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมเราจึงต้องแสวงหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้จากธรรมชาติจากกระบวนการสกัดแบบองค์รวม Whole Food Extraction

ข้อดีของกระบวนการ Bioactivecrystallization

1. สารสำคัญในพืชสมุนไพร จะอยู่ในรูปที่สเถียรตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา แม้แต่สารที่สลายตัวง่าย เช่น วิตามินซี, คลอโรฟิลล์ เป็นต้น ทำให้ร่างกายได้รับประโยชน์เต็มที่เมื่อรับประทาน
2. สารสำคัญในวัตถุดิบ จะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น เช่น GABA, วิตามิน, แร่ธาตุบางชนิดเช่น Selenium เป็นต้น
3. สารสำคัญจะอยู่ในรูปที่พร้อมดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย เนื่องจากมีสายโมเลกุลสั้น ด้วยกระบวนการทำงานของProbiotics
4. สารสำคัญบางชนิด ร่างกายไม่สามารถใช้ได้ จะถูกเปลี่ยนให้เป็นสารที่ร่างกายสามารถใช้ได้หมด เช่น Allicin ในกระเทียม เมื่อผ่าน Probiotics จะถูกเปลี่ยนเป็นสารสำคัญอื่น ๆ เช่น Ajoenes, Vinyl dithin เป็นต้น
5. Probiotics ที่ถูกใช้ในกระบวนการ เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะช่วยเพิ่มจำนวนและเสริมการทำงานของ Probiotics ในร่างกายต่อไป
6. เป็นกระบวนการสกัดเย็นทั้งกระบวนการ ไม่มีการใช้สารเคมี, กรด, ด่าง, ความร้อน ทำให้รักษาสารสำคัญ, เอนไซม์ ต่าง ๆ ในพืชสมุนไพรไว้ได้ครบถ้วน
7. มีความปลอดภัยสูง
เนื่องจากในกระบวนการ ใช้เพียงน้ำตาลธรรมชาติ และใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติคส์จากอาหารที่เรารับประทานในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นกระบวนการที่เลียนแบบการทำงานของระบบลำใส้ใหญ่ตามธรรมชาติ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการ Bioactivecrystallization