อีเมล :

sprautopart@gmail.com

ช่องทาง การชำระเงิน

  • ชำระเงินปลายทาง (กรณีทางร้านจัดส่งเองเท่านั้น)
  • โอนเงินผ่านธนาคาร
    (กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาแนบไฟล์เอกสารการโอนเงินชำระค่าสินค้าแจ้งให้ทางร้านทราบผ่านช่องทาง LINE หรือ EMAIL เพื่อทำการตรวจสอบยืนยันยอดโอนเงิน ก่อนทำการจัดส่งสินค้า)

Copyright @ SPR.